Kategoria Terenu

Obciążenie Wiatrem

Kategoria terenu "0"

kategoria-terenu-0-obciazenie-wiatrem

Morza, obszar brzegowy otwarty na morze

Kategoria terenu "1"

kategoria-terenu-1-obciazenie-wiatrem

Jeziora albo obszary z pomijalną niewielką roślinnością i bez przeszkód

Kategoria terenu "2"

kategoria-terenu-2-obciazenie-wiatrem

Obszary z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odległość nie mniejszą niż 20 ich wysokości

Kategoria terenu "3"

kategoria-terenu-3-obciazenie-wiatrem

Obszary regularnie pokryte roślinnością albo budynkami lub pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odległość nie większą niż 20 ich wysokości (jak wsie, tereny podmiejskie, stałe lasy)

Kategoria terenu "4"

kategoria-terenu-4-obciazenie-wiatrem

Obszary, na których przynajmniej 15% powierzchni pokrywają budynki o średniej wysokości przekraczającej 15 m

[ KATEGORIA TERENU ]

Mapa stref wiatrowych

Dodatkowo norma nakazuje rozważyć wpływ sąsiednich konstrukcji na prędkość wiatru. Jeżeli konstrukcja ma być zlokalizowana w pobliżu innej konstrukcji, której wysokość jest co najmniej dwa razy taka jak średnia wysokość konstrukcji sąsiednich, to może ona być wystawiona (w zależności od cech konstrukcji wyższej) na zwiększoną prędkość wiatru z niektórych jego kierunków.

Bazowa prędkość wiatru określona jako funkcja kierunku wiatru i pory roku na wysokości 10 m nad poziomem gruntu zależy od współczynnika kierunkowego Cdir, współczynnika sezonowego Cseason  oraz od podstawowej bazowej prędkości wiatru Vb,0 i należy obliczać ją z wyrażenia:

Vb=Cdir·Cseason·Vb,0
mapa-stref-wiatrowych-obciazenie-wiatrem

Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru , jest wartością charakterystyczną, średnią dziesięciominutową, niezależną od kierunku wiatru i pory roku, na wysokości 10 m nad poziomem gruntu, w otwartym terenie wiejskim o niskiej roślinności, jak trawa i o pojedynczych przeszkodach oddalonych od siebie przynajmniej na odległość ich 20 wysokości. Podane w załączniku krajowym wartości podstawowe bazowej prędkości wiatru zależą od stref obciążenia wiatrem.

 

Jak wynika z powyższego tekstu, na wielkość obciążenia wiatrem dachu ma wpływ ogromna ilość czynników, które zależą ściśle od gabarytów i lokalizacji obiektu. Do poprawnego wyliczenia wartości obciążenia wiatrem niezbędna jest pełna wiedza o projektowanym obiekcie. Nawet niewielka zmiana kształtu, gabarytów czy nawet przeznaczenia obiektu może mieć znaczący wpływ na wielkość obciążenia wiatrem.

[ CHROPOWATOŚĆ TERENU ]

Obrane w normach metody są całkowicie uzasadnione tym, co oglądamy na realnych dachach zaatakowanych przez huraganowe wiatry.

zerwany-dach-od-obciazenia-wiatrem
przewrocony-dom-obciazenie-wiatrem
zniszczone-miasto-po-huraganie-obciazenie-wiatrem